Napisałeś własny tekst i zastanawiasz się, jak wydać książkę? Zrealizuję jej korektę i redakcję. Pomogę Ci poprawić Twój tekst, aby stał się doskonały. Wtedy Twoja książka będzie gotowa do wydania. Dokonuję nie tylko korekty stylistycznej i językowej, ale także pomagam uporządkować wątki. Poprawiam również fabułę, aby stała się bardziej atrakcyjna.